FAQ – Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om Purmo radiatorer.

FAQ – Purmo radiatorer

FAQ – Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om Purmo radiatorer.

Tilslutning af CV radiator

Kan man på CV radiator bruge fremløbsstuden i bunden med forbindelse op til den indbyggede ventil, og tilslutte retur i modsatte endegavl i den normale 4 x ½”? Årsag til spørgsmål er en utæt radiator med EF anboringer i bunden, dvs. tilslutning af frem – og retur i hver sin ende af radiatoren.

Ja det kan sagtens fungere, blot husk at udskifte den plast beskyttelsesprop der sidder i returtilslutningen i bunden med en rigtig prop.

Kan man serieforbinde lange Purmo radiatorer uden effekttab?

Ja, 2 radiatorer kan serieforbindes uden effekttab, blot skal radiatorerne tilsluttes både i top og bund imellem radiatorerne.

Er det korrekt, at Purmo radiatorer kan tilsluttes i samme side uden effekttab?

Ja, det er korrekt. Purmo radiatorer kræver ikke skilleplader selv op til længde 3000 mm, ved anboring i samme side er der fuld effekt. Eneste undtagelse er KON og KONV (lavkonvektorer), som altid skal udføres med skilleplade ved anboring i samme side eller ved serieforbindelse – se side 78-79 i Teknisk brochure.

Kan man købe og selv eftermontere plader til plan radiatorer?

Nej, det kan man ikke. Af hensyn til garantien skal de monteres på fabrikken.

Kan man bruge de 2 anboringer nederst i siderne?

Frem i den ene side og retur i den anden side.

Ja det kan man godt, men der vil være et effekttab på 6-8 % i forhold til normal tilslutning. Specielt lave radiatorer vil miste mest samt returtemperaturen vil stige på grund af manglende lagdeling i radiatoren. Se tilslutning >>

Hvor mange m2 kan en radiator opvarme?

Det er lidt svært at svare på, da der er mange faktorer der spiller ind her:

  • Hvilket temperatursæt bruges der i bygningen
  • Isoleringsgraden i væggene
  • U-værdien i vinduerne osv.

Man bør kontakte fagfolk og få lavet en varmetabsberegning!

For en gennemsnitlig hus i et nordisk klima med standard isolering og loftshøjder mellem 2,40-2,50 m kræver omkring 70-75 W pr kvadratmeter gulvplads. For at beregne, hvor meget effekt, der går til andre loftshøjder, kan du forvente watt på 30 W per kubikmeter. For gulvvarme kan det i nogle tilfælde være en fordel at være på en bruttoeffekt på 100 W / m2. Denne beregning gælder for huse i det nordiske klima og kan variere afhængigt af bygningens standard. For mere information om huse i forskellige klimazoner, skal du kontakte din lokale installatør eller energirådgiver.