Forindstillingsdiagram for Purmo Thermopanel-radiatorer

Forindstillingsdiagram for Purmo-radiatorer

Radiatorer med indbygget ventil i torørssystemer skal typisk forudindstilles, inden varmesystemet tages i brug. Hvis du fx har både en stor og en lille radiator i samme kredsløb og ikke forudindstiller ventilen, vil begge radiatorer få samme tryk og flow. Dette er ikke helt optimalt, da de har forskellige størrelser. Den mindre radiator har ikke brug for samme flow for at blive varm. Det resulterer i, at den lille ikke kan køle og sender varmt vand tilbage, og at varmen i vandet ikke udnyttes. Desuden bliver både varmepumpe og varmevekslere mere effektive med koldere returvand.

Et torørssystem består af en tilløbsledning, som leder vandet hen til radiatorerne, og en returledning, som fører vandet tilbage til varmekilden. På den måde er hver radiator koblet parallelt til varmesystemet, hvorfor der ikke er behov for kompensation i form af størrelse, jo længere væk fra varmekilden de befinder sig. I torørssystemet har man altid samme fremledningstemperatur til alle radiatorer.

For at regulere tilførslen af det varme vand skal der monteres en form for reguleringsventil. Radiatorer kan have indbygget ventil (som på CV-radiatorer) eller være uden ventil, hvor radiatorkobling monteres uden på radiatoren / konvektoren.

Indstilling af kv-værdi på en radiatorventil

For at hver radiator skal opnå den rette mængde varme i forhold til, hvor i systemet de er placeret, justeres hver radiatorventil efter en såkaldt kv-værdi – kapacitetsværdien. Kv-værdien beregnes ved hjælp af vandflowet og trykfaldet i radiatoren. Hvis man ikke gjorde dette, ville man varme radiatorer tættest på varmekilden og kolde radiatorer længst væk i systemet. For at beregne kv-værdien skal man kende trykfaldet og flowet i de dårligst beliggende enheder i systemet og basere beregningen på dette. Derefter laves beregninger for hver enhed, stamme eller radiator. I et moderne  VVS-program  foretages kv-beregninger automatisk.

Forindstillingsdiagram for alle radiatorer og konvektorer med ventil findes under tekniske data for hvert produkt på Purmo hjemmeside.

Ventilindsatser til Ventil Compact (CV)-radiatorer

Ventilindsats M30 er formonteret på CV-radiatorer, men man kan også vælge en RD- eller RDF-ventil. Der er klikmontering på termostaten til RD og RDF, men på M30 er det en møtrik, man spænder fast.

Ventilindsats Purmo M30

Ventilindsats PURMO M30 egner sig til brug i torørssystemer. Ventilindsatsen er forsynet med O-ringstætning mod radiatoren, og montering udføres med skiftenøgle. M30 passer til termostater med M3 X 1,5-tilslutning: MMA, TA. Sesigntermostat M30 passer til.

Ventilindsats Purmo RD

Ventilindsats PURMO RD anvendes som standard i torørssystemer. Ventilindsatsen er forsynet med O-ringstætning mod radiatoren, og montering udføres med skiftenøgle, størrelse 21. RD passer til termostat Danfoss RA 2000. RD har grøn drejeknap.

Ventilindsats Purmo RDF

Ventilindsats PURMO RDF har finere kv-regulering og gul drejeknap.

Ventilindsats M30 er formonteret på CV-radiatorer, men man kan også vælge en RD- eller RDF-ventil.

Vertikale radiatorer

Til Purmos vertikale radiatorer kan man anvende en lige eller vinklet designventil i hvid eller krom. Inklusive termostat, 7-28 grader Celsius. Alternativt fås også en VVA-ventil, hvor termostat ikke medfølger. 2K = 2 graders temperaturforhøjelse for at termostaten skal lukke helt af. Purmo anvender altid 2 K.

Belize

Lavtemperaturradiatoren Belize har en Danfoss-ventilindsats som standard.

Kon-konvektorer

Ventilindsatser er ikke inkluderet i standard Kon-konvektorer. Indsatserne M30, RD og RDF til CV og Kon minder om hinanden, men er ikke identiske. De har forskellige VVS-numre.

SparaSpara

SparaSpara