sygehuset Malms

Hygiejneradiatorer på sygehuset Malms

Sygehuset Malms i Helsingfors blevet bygget tilbage i 1908 som et epidemisygehus. Sygehuset blev udbygget i 1916, og man begyndte også at behandle infektionspatienter. En ny bygning med tre fløje stod klar i 1930, og det er dén bygning, der i dag fungerer som bygning 1. Under krigen fungerede bygning 1 som kaserne, og efterfølgende blev sygehuset tildelt navnet Malms.

Sygehuset blev gennemgående renoveret i tidsrummet 2010-2014. Den gamle hovedbygning med to længer blev nedrevet og erstattet med bygning 2. Den nye bygning blev slået sammen med de gamle fredede bygninger igennem en stor lobby i glas, der fungerer som reception. De gamle bygninger blev gennemrenoveret. Sygehuset var i det store hele lukket under renoveringen bortset fra en del af sengeafsnittene. Den nye tilbygning er udformet således, at den nemt kan udbygges, hvis behovet opstår på et senere tidspunkt.

Malms sjukhus
De gamle fredede bygninger blev gennemrenoveret og kombineret med den nye sygehustilbygning ved hjælp af en stor glas-lobby.

Entreprenøren Pöyry forestod både den nye bygning og den grundlæggende renovering af de gamle bygninger. Derudover var Pöyry også ansvarlig for det separate teknikcenter, der betjener det nye sygehus.

Hygiejnecertificerede radiatorer

Det nye sygehus har fået Purmo Delta Bench installeret. Bænkene er praktiske takket være de varme og behagelige siddepladser i f.eks. café, venteværelser og gange. Radiatorerne fjerner kuldenedfald fra de store vinduesflader, samtidigt med at de passer godt ind i indretningen. Delta-radiatorerne har opnået hygiejnecertifikat, eftersom det er enkelt at rengøre alle deres overflader.

Purmo Hygiene er også blevet installeret på sygehuset i Malm. Her har man delvist inddækket dem med aluminiumsbeskyttelse. Purmo Hygiene er også forsynet med hygiejnecertifikat og passer perfekt i miljøer med høje hygiejnekrav.

Malms sjukhus

 

sygehuset Malms
Delta Bench i aulaens cafeteria.

sygehuset Malms

 

sygehuset Malms
Purmo Hygiene i et af venteværelserne.

sygehuset Malms

 

Arkitekt: Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy i samarbejde med AW2-arkkitehdit Oy
Hovedentreprænør: YIT
Planlægning: Pöyry
VVS-planlægning: Wise Group
El-arbejde: Amplit
Størrelse: 18.000 m2