gulvvarme og radiatorer ved lavtemperatursystem

Lavtemperatursystem med gulvvarme og radiatorer

Et højaktuelt emne er kombinationen af gulvvarme og radiatorer i lavtemperatursystemer, det vil sige en kombineret varmeløsning i samme system. Vi stillede nogle spørgsmål omkring dette til Mikko Iivonen, produktudvikler hos Rettig ICC.

1. I hvilken type bygninger anbefaler du denne løsning og hvorfor?

En kombination af gulvvarme og radiatorer passer til alle bygninger, som er planlagt til lavtemperatursystemer, det vil sige varmepumper, fjernvarme og solvarme.

En tommelfingerregel er at gøre radiatorvarme til den primære varmekilde og installere gulvvarme i badeværelser og andre sekundære, opvarmede dele, i hvilke noget højere vandtemperaturer, og dermed også noget højere gulvtemperaturer, kan anvendes.

2. Hvad er fordelene ved en kombineret varmeløsning med radiatorer og gulvvarme?

  • Man undgår et dobbelt styresystem inklusiv en blanding af ventiler og cirkulationspumper
  • Mindre rørlægningsarbejde
  • Lav investering

3. Hvilke kritiske momenter bør man være opmærksom på i et kombineret varmesystem?

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at radiatorvarmen er den primære varmeafgiver i systemet. Det er vigtigt, at antallet af radiatorer er tilstrækkeligt stort, så byggeriets indetemperatur kan kontrolleres og styres af de hurtigtvirkende termostatstyrede radiatorer.

4. Hvordan ventilation passer i et lavtemperatursystem, hvor man kombinerer radiatorer og gulvvarme?

Alle typer velfungerende ventilationssystemer passer her. For eksempel kan man anvende mekanisk udsugningsluft med indblæsningsradiatorer (Purmo Air), alternativt ventilation med mekanisk ind- og udsugningsluft (balanceret ventilation).