skilleplader. purmo aquilo.

Skilleplader. Vand vil altid løbe den nemmeste vej

Egner Aquilo sig til et-strengs anlæg?

Et-strenget varmeanlæg er opbygget på en måde så vandet i rørene kan løbe forbi tilgangsrøret til varmegiveren, hvis modstanden i tilgangsrøret/ventilen/varmegiveren er for stor (eller bare større end modstanden i det reducerede rør mellem fremløb og returløb) ved installation af Aquilo vil det efter min erfaring gennem mange år som udførende, være at der vil blive brugt rør og bøjninger/vinkler i et omfang som vil gøre at den installerede varmegiver ikke vil få tilført energi (vand) overhovedet, dette vil for hver varmegiver kræve en selvstændig pumpe på tilgangsrøret og dermed være en u-rentabel løsning. Vand vil altid løbe den nemmeste vej!

Skilleplader i Purmo radiatorerne

I Purmo’s radiatorer er der ikke skilleplader grundet længden af radiatorene, ej heller selv om de monteres med fremløb og retur i samme side. Mange andre leverandører er nødt til at indsætte skilleplader i deres radiatorer for at tvinge vandet gennem hele radiatoren og gennem alle kanalerne. Et stort plus ved Purmos produkt.

Skilleplader har Purmo dog i konvektorene (KON) & (KONV) ved bestemte tilslutningsløsninger. Dette fremgår fint illustreret i Purmos katalog og på hjemmesiden. Delta Laserline har også skilleplader ved bestemte tilslutningsløsninger.

 

Tommy Lystrup
VVS-Tekniker & aut. VVS-Installatør