Ydelser er udregnet efter logaritmisk udregning efter EN 442 standard

Hos Purmo radiatorer benytter vi, til ydelsesberegning, den logaritmiske beregningsmetode som er beskrevet i bygningsreglementet og DS 469 (Dansk standard). Dette har været et krav i BR siden 2013 og dette har vi for længe siden taget konsekvensen af hos Rettig/Purmo.

Den logaritmiske beregningsmetode giver et mere korrekt billede af ydelsen for en radiator ved de lave temperatursæt der benyttes i hele landet i dag og kravene til endnu lavere temperaturer ser ud til at fortsætte.

Forskellen mellem aritmetriske- og logaritmiske beregningsmetoder

Vi ønsker at gøre opmærksom på denne udfordring da der i fremtiden kan opstå problemer med at opfylde varmekravet i en bygning hvis temperatursættet sættes yderligere ned og radiatorerne er beregnet efter den aritmetriske beregningsmetode og dermed giver et væsentligt mindre spillerum for at justere ned på temperaturen i varmeanlægget.

Alle rådgivere og beregnere i Danmark bør være opmærksom på dette da der er et stort ansvar forbundet med dimensioneringen af et varmeanlæg med varmegivere der skal opfylde kravene i diverse reglementer og normer samt anbefalinger.