gamle radiatorer

Bytte av gamle radiatorer ga bedre inneklima

Grønt lys for bytte av gamle panelovner

Den vanskeligste delen av hele prosessen var ganske enkelt å bestemme at nå skal det gjøres. Det konstaterer Björn Beijar i Jakobstad.

– Det føltes som at de panelovnene trakk mye strøm, og de så elendige ut, sier huseier Bjørn. Grunnen til at vi ikke har byttet dem før er at vi rett og slett ikke har tenkt på det. Du trenger egentlig ikke vite hvor du skal begynne. Det er ikke hver dag du googler radiatorer. Og vi har ikke hatt noe akutt behov heller. Men en av de gamle radiatorene hadde blitt gul-brune, og en annen hadde brutt sammen, så selvfølgelig følte jeg at behovet krøp nærmere.

Kostnaden for å bytte gamle radiatorer til 8 stk Yali Digital-radiatorer, inkludert arbeid, var ca 2700 euro. Av det kostet arbeidet rundt 500 euro.

Energieffektiv løsning i sikte

Viktigst for paret ved byttet av de gamle radiatorene var en energieffektiv, langsiktig løsning og et behagelig inneklima. Paret var ikke ute etter design-radiatorer, men bestemte seg likevel for retroradiatoren Epok i både stue og kjøkken, mens de vanlige radiatorene Yali Digital ble installert i de andre rommene.

– Yali Digital-elementer er klassiske og passer inn i eldre hus med sånn stil som huset vårt har, med mye tre på gulv, vegger og tak. Yali Digital-elementene har gode egenskaper, som vil si alle de funksjonene vi trenger. Med hensyn til egenskapene elementene har, så er prisen også overkommelig, sier Bjørn. Radiatorforhandler og -installatør var Asentajagroup i Jakobstad.

Paret verdsatte også en rask og enkel løsning, uten problemer. Så smidig og enkelt som mulig. Å kunne kontrollere radiatorene eksternt var ikke prioritert, men man kan koble dem til et kontrollsystem og en app senere hvis man føler for det. Det er fortsatt for tidlig å si hvilke besparelser som byttet vil gi. Den generelle konsensusen er at en elektrisk radiator arbeider i forholdet 1:1, og du kan ikke lagre energi ved bytte.

– Det er ikke riktig, sier Rickard Adlercreutz hos Rettig ICC. Besparelsen kommer fra en mer ensartet temperatur og også fra kontrollen, med nattmodus for temperaturen, for eksempel. Gamle radiatorer med bimetalltermostat kan ha en hysterese, dvs. temperaturforskjell på opp til 6 grader. En moderne elektronisk termostat har konstant temperatur på 0,2 grads nøyaktighet. Dette alene kan gi opptil 10-20 % besparelse.

gamla radiatorer

Standardradiatorene Yali Digital installert i rom i øverste etasje. Yali Digital-elementer er klassiske, og passer inn i eldre hus.

gamle radiatorer

 Yali Digital installeres også i byggets to toaletter og bad.

gamle radiatorer

Seksjonsradiatoren Epok finnes nå i kjøkken og stue.

gamle radiatorer

Innendørsluften føles mye sunnere etter byttet fra åpne, gamle radiatorer til nye, oljefylte elektriske ovner.

Bedre inneklima med nye oljefylte elektriske ovner

Mikko Iivonen som forsknings- og utviklingsleder ved Rettig ICC, bemerker:

– Støvet i luften som strømmer gjennom en åpent varmer (kalt en “toaster”) brenner lett ved temperaturer over 70 grader, og de minste partiklene brenner selv ved lavere temperaturer. Vi anbefaler ikke bruk av panelovner med overflatetemperaturer høyere enn 70 grader. Noen åpne elektriske radiatorer (“toastere”) kan ha motstand på opp til 200 grader, og ved disse temperatureme brenner støv og luften oppfattes som tørrere.

– Det at luften føles tørrere, blant annet fordi støvet brennes, men også hovedsakelig på grunn av luftens ioniseringsbalanse endres når luften kommer i kontakt med varme metalloverflater. Når luften strømmer sammen med de varme metalloverflateme vil balansen bli positivere, det vil si antallet positive ioner øker. Begge fenomener reduserer luftkvaliteten i hjemmet.

Ved måling av luftkvaliteten i hjemmet kan Marcus Jansson på Ingenjörsbyrå Kronqvist konstatere at inneklimaet føles kjøligere og mer behagelig med nye panelovner, tross at innetemperaturen var uendret. – Et annet viktig aspekt er at den maksimale overflatetemperaturen i de gamle radiatoreme ble målt til 95 grader Celsius. Dette er en brannfare, sier Jansson.

gamle radiatorer

I målinger av luftkvaliteten i hjemmet fant man at inneklimaet føltes kjøligere og mer behagelig med nye panelovner, tross at innetemperaturen var uendret.

Selv den relative fuktigheten var høyere etter installasjonen av de oljefylte radiatorene montert – i gjennomsnitt 5 % Rh høyere. Men den forbedrede luftfuktigheten kommer ikke av bytte av radiatorer. Forbedringen i inneklimaet kommer fra å redusere støvbrenning på varme, eldre radiatorer, og fra bedre ioniseringsbalanse, sier Mikko Iivonen.

Paret konstaterer også selv at inneluften føles mye sunnere etter byttet fra åpne, gamle radiatorer til de nye, oljefylte elektriske ovnene. Mikko Iivonen bemerker at denne følelsen kan sammenlignes med hvordan man gjennomsnittlig opplever en elektrisk sauna sammenlignet med vedfyring over fuktige steiner. – Elbastuen oppfattes som tørrere fordi ioniseringsbalansen er mer positiv enn ved vedfyring.

– Mennesker oppfatter luften som tørr, for eksempel, på grunn av varme (ikke-oljefylte radiatorer), og det avhenger egentlig av lukten fra brennende romstøv og endringer i luftens ioniseringsforhold, som forekommer med såkalte “åpne” elektriske radiatorer. Varme metallflater endrer ioniseringsbalansen, sier Mikko Iivonen.

gamle radiatorer

Den maksimale overflatetemperaturen på de gamle radiatorene i huset ble målt til 95 grader Celsius. Dette, sammen med alt det oppsamlede støvet bak radiatoren og på kretskortet utgjør en stor brannfare.

gamle radiatorer

Et av de gamle elementene hadde blitt gul-brunt, og et annet hadde gått i stykker.

Fakta om huset:

  • Byggeår: 1928, grunnrenovert + tilbygg 1986 til 1988.
  • Gulvflate: 116 kvadratmeter (143 kvadratmeter gulvflate)
  • Før: 10 stk åpne radiatorer og 2 gamle, oljefylte elektriske radiatorer
  • Etter: 3 stk Epok og 8 Yali Digital oljefylte varmeovner fra Purmo