Økodesign og elelement – nye krav til elvarme

Økodesign og elelement – nye krav til elvarme

Med hensikt om å redusere det europeiske strømforbruket, har EU stilt nye krav til energibrukende produkter i det såkalte Økodesign-direktivet. Direktivet setter minimumskrav til ulike typer varmeovner.

Fra og med 1. januar 2018 har det kommet nye vilkår for privat og kommersiell bruk av varmeovner. Forordningen omfatter produkter som gulvvarme og radiatorer.

De nye reglene fastslår at alle fastmonterte elradiatorer skal være utstyrt med en timer (enten per døgn eller per uke) og ha ulike kombinasjoner av funksjoner, som adaptiv start, sensor for åpne vinduer og fjernstyringsmuligheter, avhengig av radiatortypen. Fastmonterte elradiatorer som kun har en tradisjonell termostat med på/av-knapp, oppfyller ikke de nye kravene.

Det er den enkelte produsent og importørs ansvar å sørge for at deres produkter oppfyller kravene i aktuelle økodesign- og energimerkingsforordninger (elradiatorer er unntatt energimerking). Energimyndigheten er ansvarlig kontrollmyndighet for økodesign og energimerking, og kontrollerer at produsenter, importører og forhandlere oppfyller disse forpliktelsene.

Økodesign og elelement: Alle elradiatorer og håndkletørkere fra Purmo oppfyller Økodesign-direktivet.

Les mer på: energimyndigheten.se