Perttu Louhiluoto

Perttu Louhiluoto ny administrerende direktør i Rettig ICC

Perttu Louhiluoto (53) begynte som ny administrerende direktør i Rettig ICC 1.11.2017. Han fungerte tidligere som ansvarlig leder for Metso Service -forretningsområde. Han har vært ansatt i Metso siden 2008. Fra 2011 har han fungert som ansvarlig leder også for andre forretningsområder i Metso. Før Metso var han partner i McKinsey & Company.

Fortell litt om deg selv, Perttu Louhiluoto

Jeg er en finsk, middelaldrende familiefar.

Jeg er fødd og oppvokst i Finland. Jeg har bodd også i Chicago og Shanghai og reist en del. Jeg har merket at uavhengig av hvor jeg bor eller jobber, er og forblir min identitet finsk.

Med middelaldrende mener jeg at jeg allerede har sett og gjort mangt og meget<. Jeg er ikke lenger nybegynner, men tenker heller ikke på pensjonering, sier Perttu og ler. Min arbeidskarriere er i full sving.

Som familiefar har familien en stor og viktig rolle i mitt liv. Akkurat nå vier jeg min tid til familie og jobb. Venner og hobbyer er viktige, men nå konsentrerer jeg meg om jobb og familiens velbefinnende.

Hva fikk deg til å si ja til tilbudet som administrerende direktør i Rettig ICC?

På grunn av min konsulentbakgrunn har jeg hatt muligheten til å bli kjent med mange bransjer og foretak. Jeg setter pris på selskaper med høy kompetanse og solid forretningsgrunnlag, men også åpne muligheter for å utvikle seg videre, som Rettig ICC.

Rettig ICC er en meget sterk aktør på det internasjonale markedet innen sitt forretningsområde. Jeg tror at selskapet kommer til å vise vei innen varmeløsninger og påvirke utviklingen i bransjen. I tillegg til at vi har ressurser og muligheter, er vår plikt som markedsleder å bidra aktivt til utvikling i bransjen. Det skjer mye endringer innen energieffektivitet, miljøkonsekvenser, innekomfort, bygging og menneskets velvære. Vi må være fleksible i forhold til disse endringene.

Det er ikke tilfeldig at Rettig ICC har oppnådd en ledende posisjon. Det er et resultat av målbevisst jobbing av både ledelsen og de ansatte. Min oppgave er å ta vare på det gode arbeidet og lede selskapet framover. Rettigs sterke posisjon innenfor sitt hovedforretningsområde muliggjør også satsing i nye, nærliggende delområder. Her er vi ambisiøse og det er også vår plikt.

Hvilke tanker har du gjort deg under disse nesten to månedene i Rettig ICC?

Jeg er imponert over i hvor stor grad våre egne ansatte er stolte over vårt foretak, våre produkter og våre produktmerker. Det er en stor fordel. De ansattes sunne selvfølelse er en formidabel ressurs for foretaket. Som likevekt til det finnes det også en dyp og sunn respekt for vårt foretak blant både våre kunder og andre aktører i vår bransje. Det er en glede å si at man jobber i Rettig.

Man blir også imponert over antallet av millioner av radiatorer som selskapet leverer årlig. I tillegg er jeg stolt over at de andre varegruppene hos Rettig ICC ikke bare er supplementer, men forretningsområder med legitimt gode resultater. I dette foretaket har man ingen ekstra produkter.

Hvilke utfordringer har du møtt i disse månedene?

Tre viktige satsingsområder er arbeidssikkerhet, arbeidsmetoder og kommunikasjon.

I foretake som dette må arbeidssikkerheten være på høyest mulig nivå. I løpet av årene har man gjort spesielt mye hva angår arbeidssikkerheten i forhold til maskiner og verktøy. Utfordringen er å endre arbeidskulturen slik at det blir tryggere å arbeide for hver ansatt, men også for de som bruker våre løsninger.

Arbeidsmetodene, det vil si hvordan en planlegger og utfører jobben, skal komme foretakets utfordringer i møte. Omgivelser og verden utvikles raskt, og Rettig ICC må følge etter, men i samsvar med vår visjon og våre utfordringer. Vi må ikke forandre oss bare for selve forandringen sin skyld, men fordi forandringen bringer oss og våre kunder merverdi. Vi må utnytte den gode økonomiske situasjonen i markedet og fornye oss og fornye bransjen proaktivt.

Intern og ekstern kommunikasjon er ekstremt viktig for foretakets framgang. Vi kommer til å satse på dette, og kjernebudskapet i vår kommunikasjon skal være det samme. En sterk identitet er en viktig sak. Siden vi har flere produktgrupper og forskjellige mål, så vel internt som eksternt, må vi tilpasse innholdet etter målgruppen og forsikre oss om at vi er å finne i de riktige kanalene for å kunne nå vårt publikum.

Hvilke av dine sterke sider kommer du til å utnytte?

Jeg tror jeg er en god lytter. Jeg har lyttet nøye til ledere rundt meg for å forstå, hvor vi er akkurat nå og hvor langt vi har potensial til å komme. Jeg tror også at jeg klarer å sortere disse tankene og gjøre de om til strategier. Jeg kan også kommunisere ut mine tanker til andre.

Energien kommer fra de ansatte, det har jeg sett. I selskapet finnes det også sunn selvtillit. I tillegg til disse tingene må vi ha den rette veien og retningen. Og sunn bondevett!, konstaterer Perttu smilende.

 

Rettig ICC er Europas ledende produsent av varmeelementer og styreenheter for inneklima. Rettig ICC designer, produserer og leverer radiatorer, gulvvarmesystemer, ventiler og regulatorer til over 50 land. Selskapet har produksjonsanlegg og distribusjonssentraler i 23 forskjellige steder i Europa. I år 2017 var omsetningen ca. 645 millioner euro.

www.rettigicc.com

Mia Högkvist
Customer Experience Manager – PURMO
COMMUNICATIONS NORDIC REGION