Reduser hjemmets energiforbruk – Mer energieffektive radiatorer?

Hvordan kan man redusere strømbruken til oppvarming? Kan mer energieffektive radiatorer være løsningen?  Finnes de i hele tatt? Mange har lyst å redusere strømforbruket til oppvarming i hjemmet eller i fritidsboligen. Det har kommet mangfoldige måter å forbedre isoleringen på huset de siste ti årene. Skifting til tettere dører og vinduer, etterisolering av tak og gulv, etterisolering av kledning og så videre er alle gode alternativer, men de kan koste dyrt og er i noen tilfeller ulønnsomme med tanke på nedbetalingstid.

Løsninger som er basert på styringsteknikken av oppvarming, varmeavgivelse og varmegjenvinning er raske og nyttige. Varmepumpe er en av de mest populære løsninger som gir raskt valuta for pengene. Den er riktignok ikke alltid tilstrekkelig med våre klimaforhold og krever et annet oppvarmingssystem som støtte. Dette kan for eksempel være et varmelagrende ildsted, hvis man har mulighet til det. Har man likevel glemt noe? I eneboligbyggingen på 80-tallet favoriserte man elektrisk oppvarming i stor grad, og nå byttes disse ovnene ut som aldri før. Disse radiatorene har nådd den maksimale levealder. Utskifting av disse muliggjør en energieffektiv oppvarming som samtidig gir økt bokomfort og trivsel. Styrings- og innstillingsteknikken på elradiatorer har forbedret seg betydelig i løpet av årene. Elektrisk oppvarming med fjernstyring er en del av moderne byggeteknikk.

Årlig trenger over 100 000 ovner og radiatorer reparasjon. Det statlige konsulentforetaket Motiva har i sitt Elvari-prosjekt for effektivisering av elvarme i eneboliger, oppnådd til og med 30 % besparelser.  Utskifting til moderne og energieffektive varmeapparater gir en merkbar besparelse i strømregningen. Utstyr og anlegg finnes allerede der. Ved lav rente oppnår forbrukeren en fornuftig nedbetalingstid for oppvarmingsinvesteringen og deretter en årlig besparelse på 250-400 euro. I følge Motiva dreier det seg om investering i energieffektivitet og beboerens eget valg å satse på innsparinger.

”Mer energieffektive radiatorer” som følge av Ecodesign-direktivet

Ved utvikling av en ny radiatorgenerasjon har Purmo Elektro tatt utgangspunkt i et nye Ecodesign-direktivet som gjelder fra 2018.

Yali-radiatorkolleksjonene Yali Digital, Parada og Ramo oppfyller kravene fra det nye direktivet. Direktivet krever at alle varmeapparater skal være utstyrt med en timer-funksjon, enten en dag- eller uketimer. Varmeapparatene skal ha også andre funksjoner, så som en åpent vindu –sensor, fleksibel oppstartfunksjon og mulighet for fjernstyring. Direktivet definerer maksimal temperatur ved stand by –modus.

Purmos oljefylte radiatorer gir mange gode grunner til å skifte ut gamle varmeapparater som har feil: egnethet for luftveis-allergikere, inneluften blir ikke tørr og støvet sirkulerer og brenner ikke, nøyaktig termostat som betyr ingen hensynsløs oppvarming, lav overflatetemperatur, solid konstruksjon og jevn behagelig temperatur.

Purmos radiatorer kan fjernstyres via internet. Apparatene koples trådløst til Tempco Touch E3 styreenhet som igjen koples i WiFi-nettet. Ved hjelp av CleverTouch -applikasjonen kan en styre, følge og overvåke oppvarmingen av sitt hjem eller sin fritidsbolig.