Slik kan du forberede deg til fyringssesongen – tips for elektrisk oppvarming

Slik kan du forberede deg til fyringssesongen – tips for elektrisk oppvarming

Disse tipsene hjelper deg med å forberede deg til fyringssesongen og vinteren på sitt kaldeste

  1. Slå av strømmen på radiatoren før du begyner, og la den eventuelt bli avkjølt.
  2. Sjekk at ingenting har falt bak eller på radiatoren i løpet av sommeren, som kan skade eller forstyrre radiatoren.
  3. Støvsug radiatoren og rens den med en lett fuktet klut eller en tørr mikrofiberklut. Sterke vaskemidler med løsemidler må ikke brukes.
  4. Sjekk at en eventuell stikkontakt bak radiatoren sitter godt festet og at støpselet er plugget inn. Slå på strømbryteren på radiatoren.
  5. Sjekk at radiatoren får strøm og blir påslått. Elektriske termostater angir dette ved at det lyser i displayet. Hvis radiatoren ikke har signallys, som for eksempel radiatorer med en mekanisk klikk-termostat, ser du punkt 6.
  6. Still inn termostaten slik at radiatoren begynner å avgi varme, to til tre grader over romtemperaturen. Når temperaturen skrus opp lyser signallyset i en elektronisk termostat, mens en mekanisk termostat lager en klikkelyd. Dersom radiatoren ikke blir varm kontrolleres det at sikringen ikke er ødelagt eller at automatsikringen ikke har blitt utløst. Skift sikringen med en tilsvarende sikring, eller koble på automatsikringen ved å aktivere den. Husk å sjekke ampere-styrken (A) på vanlige sikringer – f.eks. 6A, 10A, 16A osv. Hvis sikringen går på ny, eller automatsikringen blir utløst igjen, bestilles elektriker for utbedring av feilen.
  7. Hvis radiatoren nå varmer som normalt, reduseres temperaturen og termostaten stilles til ønsket temperatur. Generelt anbefales en temperatur på 19 grader, som også er en energiøkonomisk romtemperatur. Et godt innendørstermometer hjelper med å stille inn riktig temperatur. La temperaturen i rommet bli jevn, og juster ved behov etter noen timer.
  8. Hvis du bruker fjernstyring av varmen eller hjemme/ute-funksjonen, kontrollerer du innstillingene og omprogrammer ved behov for å få ønsket temperatur i hjemmet.

Du kan forberede deg til fyringssesongen

Disse tipsene hjelper deg i gang med en god og trygg fyringssesong. Husk at også elektriske romvarmere har en begrenset levetid. En 10–20 år gammel enhet er allerede gammel teknisk sett. Du kan redusere energibruken med opptil 20–30 % ved å bytte til nye radiatorer som etterkommer kravene i EcoDesign-direktivet. De er utstyrt med mange energisparende egenskaper som gagner forbrukeren, uten å gi avkall på komforten. Åpent-vindu-detektor, lokal fjernstyring, styring fra for eksempel en smarttelefon via WiFi-nettet, mulighet for å justere overflatetemperaturen hos barnefamilier, trinnvis startfunksjon osv.

Purmo-produktene etterkommer kravene i det nye EcoDesign-direktivet.