kaldras

Unngå kaldras og trekk fra vinduer

Kaldt i leiligheten

Når luften beveger seg inne, kaller vi det trekk. Trekket transporterer varme bort fra huden, og gjør at den føles kald. Varmespredningen er svært avhengig av hastigheten på luften rundt oss, og bare en liten økning i lufthastigheten vil øke varmeoverføringen fra kroppen betydelig. Høye lufthastigheter kan skyldes kaldras fra vinduer, eller kalde gulv og vegger. Trekk i form av kaldras er spesielt vanlig under vinduer, der det avkjølte glasset kjøler ned luften. Den kalde luften er tyngre enn den varme, raser ned og spres ut over gulvet som en kald matte. Den kalde luften kjøler gulvet og føttene, og gjør at det føles kaldt i rommet. En person som sitter ved siden av kan oppfatte den kalde luften som trekk.

Motvirke kaldras

Man kan motvirke kaldraset ved å plassere en radiator under vinduet, noe som skaper en motsatt og oppadgående strøm av varm luft. For at det skal føles trekkfritt, kan ikke lufthastigheten være høyere enn 0,10 til 0,15 m/s.

Kaldras

Beste plassen for en radiator er under vinduet, fordi det hindrer kaldras. Radiatorens varmestråling kompenserer også for kulden fra den kalde vindusflaten.

Det er også mulig å installere radiatorer på veggene, og det kan noen ganger være en fordel, spesielt når det er begrenset plass under vinduet. Det er imidlertid ikke en ideell løsning fra et energisynspunkt, på grunn av økt varmetap.

kaldras

Vertikale og horisontale radiatorer installeres på innvendige vegger eller ved siden av vinduet, men gir en behagelig følelse av varme når du passerer dem. Disse type installasjoner har ofte en arkitektorisk, dekorativ funksjon.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara