varmepumpe effekt

Forvarmet tilluft kan øke ytelsen til varmepumpen

varmepumpe effekt
Marcus Gustafsson er en doktorgradsstudent i energi- og miljøteknologi, og forsker akkurat nå på tilluftsradiatorer.

Forvarmet luftinntak øker ytelsen til varmepumpen og gir mer komfort i huset, sier Marcus GustafssonPhD-student ved Dalarna Universitet.

Gustafsson har studert energieffektivisering i boliger, og deler erfaringene sine. Det som skjer når man forvarmer tilførselsluften gjennom en tilluftsradiator er bruk av lavere temperaturer i varmesystemet, på grunn av økt effektivitet i radiatoren. Det i seg selv øker varmepumpens ytelse. 

Hva har du forsket på akkurat nå?

Forskningen min har fokusert på energieffektivitet i boliger gjennom renovering, med forbedret bygningsskall og effektiv oppvarming og ventilasjon. Fremfor alt så jeg på kombinasjonen av fraluftsvarmepumper og tilluftsradiatorer.

Hvorfor valgte du dette emnet?

Det har skjedd mye med energistandarden til hus i løpet av de siste 40 årene, men de gamle husene med lavere standard er fortsatt i flertall over de nye husene. Derfor er renovering av eksisterende hus svært viktig for energieffektiviteten. For at dette skal være så bra som mulig, kreves det en kombinasjon av tiltak på bygningsskallet og nye, effektive varme- og ventilasjonssystemer.

I hva slags bygninger passer det med radiatorer for forvarmet tilluft?

Tilluft er et svært godt renoveringstiltak i hus som har et vannbåret system med panelovner og avtrekksventilasjon. Selv i nye bygninger kan det være en god løsning.

Hvilke fordeler ser du med denne typen oppsett?

Det krever færre ressurser og mindre arbeid enn å installere FTX, mens du kan få en tilsvarende komfortforbedring av forvarmet luftinntak og redusere kaldraset ved vinduene. Tilluftsradiatorer, eller radiatorer med tilførselsluft, kan også fungere på en lavere vanntemperatur enn konvensjonelle radiatorer, noe som er fordelaktig dersom de brukes i kombinasjon med en varmepumpe. Ved å senke framledningstemperaturen med 5 – 10 °C, kan årsvarmefaktoren øke med omtrent 10 %, noe som reduserer energiforbruket.

Nedenfor vises sesongytelsesfaktoren (“SPF”) for en varmepumpe med lav temperatur (tilluftsradiator) sammenlignet med konvensjonelle radiatorer. På venstre skulder vises relativ SPF (SPF med tilluftsradiators mot SPF med konvensjonelle radiatorer), på den høyre akse er varmebehovet for boliger (eks. varmtvann).

I den første figuren gjøres det sammenligning av uteluftvarmepumpe i en enkeltmannsbolig, i forskjellige europeiske klimaer. Den venstre halvdelen viser “passiv” og den høyre viser “lavenergihus”. Det som er interessant er først og fremst at SPF vil være noen få prosent høyere med tilluftsradiatorer, og at forskjellen er størst i kaldere klima.

Den andre figuren viser den samme relative SPF for en avtrekksvarmepumpe i en større eiendom, en boligblokk i Stockholm. I dette tilfellet brukes varmepumpen i kombinasjon med fjernvarme, noe som er vanlig i de fleste boligblokker i Sverige.

varmepumpe effekt

varmepumpe effekt

Hvordan ser du på bruken av gulvvarme i kombinasjon med denne typen oppvarmingsløsning?

Når du installerer tilluft er det vanligvis ikke på alle radiatorene i huset, fordi luftstrømmen gjennom hver enhet ikke vil være optimal. Da må man komplettere med vanlige radiatorer eller gulvvarme, og av de to systemene gir gulvvarme lavere fremledningstemperatur.

Mange hus har nå behov for renovering. Når det gjelder både oppvarming og ventilasjon. Hva bør du vurdere? Hvordan komme i gang?

Ved renovering av et hus for å gjøre det mer energieffektivt, vil man delvis redusere energiforbruket, og vedlikeholde eller fortrinnsvis forbedre komforten. Varmetapet gjennom bygningsskallet kan reduseres med bedre isolasjon og vinduer, og ventilasjonstapene kan reduseres ved å gjenvinne varme fra avtrekksluften, enten med FTX eller avtrekksvarmepumpe. Velger man det sistnevnte, er det som sagt også bra å forvarme tilluften gjennom radiatorene for bedre komfort i huset, og for å få bedre ytelse fra varmepumpen.

SparaSpara

SparaSpara