2-rörsfördelare TP Quattro

2-rörsfördelare TP Quattro för dold rördragning

2-rörsfördelare TP Quattro används främst för att kombinera 1-rörs­systemets enkla installation med 2-rörssystemets enkla dimensionering. TP Quattro är ett unikt och välbeprövat system och idag finns det över 240 000 installerade TP Quattro 2-rörsfördelare.

TP Quattro passar alla Thermopanel radiatorer och ansluts direkt till ventilarrangemanget. TP Quattro ansluts mot rörnätet via fyra st M22*1,5 mm anslutningar med kopplingar beroende på rörtyp.

Dold rördragning med 2-rörsfördelare TP Quattro

Att använda sig av dold rördragning fram till radiatorer i nybyggnation blir allt mer vanligt. Det går bra att dra dolda rör i 2-rörssystem med TP Quattro. Med hjälp av TP Quattro drar man hela rör mellan fördelare och radiatorer och mellan radiatorer utan skarvkoppling. Man undviker alltså dolda rörskarvar och får en logisk rördragning utan korsade rör. Man sparar egentligen ingen rörlängd, men däremot sparar man material och arbete för två T-kopplingar per radiator.

Säker vatten är en organisation som upprättar ”Branschregler Säker Vatteninstallation” som beskriver hur VVS-installationer ska utföras och dokumenteras. Enligt dessa regler får man koppla rör till värmesystem dolt.

2-rörssystem Quattro
2-rörssystem Quattro
Quattro rördragning
Rördragning kan göras enligt nedanstående principer. Observera att fördelaren är vändbar. Den yttersta radiatorn i grenen skall ej förses med Quattrofördelare 1.
Rördragningen är logisk och utan korsningar.