Det finns inga avdelare i Purmos radiatorer

Luftfickor, tur/retur i samma sida och Aquilo i vägg?

Våra värmerådgivare svarar dagligen på frågor inkomna av installatörer och VVS-konsulter. Även slutkunders frågor tas omhand via Värmeexperten på cleverheating.se bloggen. Här 3 frågor från proffsledet, vilka Mikko Iivonen svarat på.

Luftfickor vid montering

1) Borde man montera en radiator lite snett så att luftskruven kommer lite högre upp än t.ex. termostatventilen? Ifall ja, hur mycket krävs det att det faktiskt fungerar?

Man behöver absolut inte montera radiatorn snett. De luftfickor som (alltid) bildas försvinner efter en liten tid. Flödet / vattenströmningen för dessa luftfickor med sig mot luftskruven. Skulle man av någon annan anledning ha monterat radiatorn snett, påverkas inte effekten särskilt mycket av detta. Viktigast är att alla lodräta kanaler får vatten och täcks med vattennivån, annars kommer radiatorn att vara kall på de ställena.

Tur/retur i samma sida

2) I vilka sammanhang / situationer borde man överväga korskoppling av en radiator istället för tur/retur i samma sida? Har eventuell effektförlust vid inkoppling i samma sida redan beaktats i effekttabellerna på Purmo Thermopanels web?

Vid låga effekter/låga flöden har detta ingen praktisk betydelse. Då flödet blir högt, har det visat sig att vattnet försöker ta en genväg med tur/retur i samma sida. Detta kan leda till att radiatorn är kall(are) i motsatt ända. Tur/retur i samma sida beaktas redan vid testinstitutet och följdaktligen även i effekttabellerna.

Aquilo i vägg

3) Flera planerare har frågat om man kan montera en Aquilo i vägg (alltså svängd 90 grader) i en tambur/farstu. Följdfrågan har då direkt varit att hur mycket effekt man förlorar. Hålls gallren på plats med Aquilo i vägg?

Detta har inte testats och vi kan inte rekommendera detta. Förutsättningen skulle naturligtvis vara att det är en modell med fläkt. Och vid monteringen skulle fläkten vara undertill (mot golvet) medan konvektorn skulle vara ovanpå (mot taket). Vi har inte heller några lösningar på hur man skulle få gallret att hållas på plats med Aquilo i vägg, och kan med dessa förklaringar inte rekommendera denna lösning.
aquilo i vägg