Chalmers Johannesberg

TP Rak 4 i Chalmers Campus Johannesberg

Chalmers tekniska högskola i Göteborg har från år 1937 haft ställning som universitet. Chalmers drivs sedan 1994 som en stiftelse med verksamheten förlagd till ett av stiftelsen helägt bolag, Chalmers tekniska högskola AB. På Chalmers utbildas civilingenjörer, arkitekter, högskoleingenjörer, teknologie kandidater, teknologie doktorer och licentiater samt sjöbefäl. Johanneberg är … Läs mer TP Rak 4 i Chalmers Campus Johannesberg