Ett dynamiskt Campus

Campus Allegro

Campus Allegro ligger invid torget i centrum av staden Jakobstad i Finland. Kring tre återupptäckta gator från 1700-talet har ett levande centrum för konst, kreativitet och välmående skapats.

I Campus Allegro finns utrymmen för utbildning, bibliotek, restaurang och café, bank, affärer samt kontor. De utbildningsenheter som skapar ett dynamiskt campus omfattar Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Centria, Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstads musikinstitut och barnkonstskolan Balatako.

Schaumansalen med orkesterdike och plats för fyrahundra personer och galleri Gro gör Allegro till en kulturellt känd mötesplats. I Campus Allegro vistas dagligen över 700 studerande och genom bra samverkan kan studerandena välja kurser från alla tre högskolorna.

Delta Laserline i biblioteket.
Delta Laserline i biblioteket.

 

Högklassig konsertsal

Schaumansalen har planerats av arkitektbyrå Roger Wingren och för akustiken står Henrik Möller. Schaumansalen är planerad för mångsidigt bruk, för rytmmusik kan akustiken dämpas. Salen är 25,1 m lång, 16,2 m bred och 12,9 m hög. Orkesterdiket rymmer ca. 30 musiker, medan salen rymmer totalt 360-400 personer. Till salen hör även Green Room, omklädningsrum samt ett förråd för instrument. Från Schaumansalen finns det direkt förbindelse till studion, vilket ger goda möjligheter för studioinspelningar och ger förutsättningar för högklassiga konsertupptagningar. Tekniken i Schaumansalen är av högsta kvalitet och lämpar sig även för musikaler och operor.

 

Kvarteret från 1700-talet omges av historiska byggnader, men också av nybyggen, allt samlat under ett gigantiskt glastak.
Kvarteret från 1700-talet omges av historiska byggnader, men också av nybyggen, allt samlat under ett gigantiskt glastak.

 

Om Campus Allegro

Ägare: Stiftelsen för Åbo Akademi, Fastighets Ab Allegro

Arkitekt: Arkitektbyrå R. Wingren Ab

Utbildningsenheter: Yrkeshögskolan Novia, yrkeshögskolan Centria, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstadsnejdens musikinstitut, Konstskolan Balatako

Dessutom: Galleri Gro, Schaumansalen, lunchrestaurang Divino, Café Vivo samt catering, affärs- och kontorsutrymmen.

 

 

Släta radiatorer i Campusets bibliotek.
Släta radiatorer i Campusets bibliotek.

 

* text från campusallegro.fi