Hur installerar man en Quattro fördelare på en Purmo radiator?

Vi får just nu många frågor kring hur Quattro tillbehöret till Thermopanel radiatorer inkopplas om man sätter det på en Purmo radiator, tex Purmo CV 200 mm hög. Quattro är en 2-rörsfördelare som främst används för att kombinera 1-rörs­systemets enkla installation med 2-rörssystemets enkla dimensionering.

Ur bilden ovan  framgår var tillopp (T) och retur (R) placeras samt vad de olika cc måtten är. Så här kopplas Quattron in på Purmo CVs modeller med integrerat koppel och när man vänder på den så blir tillopp och retur omvänt. TP Quattro passar även till alla Thermopanel radiatorer och ansluts direkt till ventilarrangemanget. TP Quattro ansluts mot rörnätet via fyra st M22*1,5 mm anslutningar med kopplingar beroende på rörtyp. TP Quattro är ett unikt och välbeprövat system och idag finns det över 240 000 installerade TP Quattro 2-rörsfördelare.

quattro