Purmo Thermopanel deltar i Lågenergihus mässan i Malmö.

Lågenergihus av miljonprogrammet

Purmo Thermopanel deltar i Lågenergihus mässan i Malmö idag och imorgon (den 26-27 april 2016). Kom och träffa oss!

Mässan är för fackfolk som uppför, projekterar och förvaltar energieffektiva hus. Lågenergihus riktar sig till fackfolk i bygg- och fastighetsbranschen som vill skaffa kunskap om produkter, nya tekniker och konceptlösningar för ett energieffektivt byggande. Täta hus, isolering, fönster, dörrar, ventilation, värme-/energikällor, etc. Ämnet har högsta prioritet i bygg- och fastighetsindustrin eftersom man här möter de största utmaningarna och de största ekonomiska effekterna. Det är en renodlad fackmässa och målgruppen är arkitekter, energikonsulter, projektingenjörer, fastighetsägare, förvaltare och större entreprenörer.

Kan miljonprogrammet bli lågenergihus?

En av de största utmaningarna för det svenska bostadsbeståndet är renovering av miljonprogrammets byggnader och lägenheter. Den tekniska livslängden i byggnaderna håller på att passeras, renoveringstakten behöver ökas för att undgå risken med skador som innebär stora kostnader att åtgärda. Regeringen ser ett akut behov för en halv miljon lägenheter och vill nu påskynda processen med en miljardsatsning under 2016-2019. Miljonprogrammets hus kan nå de nya gränsvärdena för energiförbrukning. Inom ramen för vårt mässtema Lågenergihus vill vi lyfta fram energibesparande åtgärder med bygg- och vvs-system för miljonprogrammet.

Mässa med lunch

Mässbesök och lunch är gratis till föranmälda fackbesökare.
Lunch serveras kl. 11.30 och 12.30.

Tid och plats

Den 26-27 april 2016. Mässan är öppen båda dagarna kl. 10.30-14.00. Insläpp till 13.00.
Sankt Gertrud Konferens, Carolinahallen, Östergatan 9 b, Malmö.

Anmäl dig här >>