Purmo Air med Plan radiator passar bra ihop med golvvärme i lågtemperatursystem.

Lågtemperatursystem med golvvärme och radiatorer

Ett högaktuellt ämne är kombinationen av golvvärme och radiatorer i lågtemperatursystem, det vill säga en kombinerad värmelösning i samma system. Vi ställde några frågor kring detta till Mikko Iivonen, produktutvecklare inom Rettig ICC.

1. I vilken typ av byggnader rekommenderar du denna lösning och varför?

En kombination av golvvärme och radiatorer passar i alla byggnader som är planerade för lågtemperatursystem, det vill säga värmepump, fjärrvärme och solvärme.

En tumregel är att göra radiatorvärmen till den primära värmeavgivaren, och installera golvvärme i badrum och andra sekundära, uppvärmda delar, i vilka något högre vattentemperaturer och därmed också något högre golvtemperaturer kan användas.

2. Vad är fördelarna med en kombinerad värmlösning med radiatorer och golvvärme?

  • Undviker ett dubbelt styrsystem inklusive en mix av ventiler och cirkulationspumpar
  • Mindre rördragningsarbete
  • Låg investering

3. Vilka kritiska moment bör man beakta i ett kombinerat värmesystem?

Det är ändamålsenligt att säkerställa att radiatorvärmen är den primära värmeavgivaren i systemet. Det är viktigt att andelen radiatorvärme är tillräckligt stor så att byggnadens innetemperatur kan kontrolleras och styras av de snabbverkande termostatstyrda radiatorerna.

4. Hurudan ventilation passar i ett lågtemperatursystem där man kombinerat radiatorer och golvvärme?

Alla typer av välfungerande ventilationssystem passar här. Till exempel kan du använda mekanisk frånluft med tilluftsradiatorer (Purmo Air eller ThermoAir) alternativt mekanisk till- och frånluftsventilation (balanserad ventilation).