Lovisa kyrka

Originalkulörer i Lovisa kyrka

Lovisa nygotiska huvudkyrka ligger alldeles i kärnan av Lovisa stad i södra Finland. Lovisa kyrka härstammar från 1700-talet och brann ner i och med stadsbranden i Lovisa år 1855. Dagens kyrka härstammar från den nedbrunna kyrkan och är en korskyrka i rödtegel med klockstapel. Den byggdes 1863-65 i nygotisk stil enligt ritningar av Georg Theodor von Chiewitz och Julius Basilier. Kyrkan invigdes år 1865 och rymmer ca 1000 personer.

Totalrenovering av Lovisa kyrka

Lovisa kyrka renoverades år 2011. Då förbättrades alla ytor in- och utvändigt. Utrymmena moderniserades bl.a. genom att man byggde en toalett för besökarna vid entrén. Den förra sakristian bytte plats och den gamla platsen fungerar idag som teknikutrymme. Kyrkans kör- och altardel förstorades genom att man tog bort en bänkrad samt att kyrkan fick ny belysning. Museiverket var inblandad i renoveringen i och med att kyrkan är skyddad av kyrkolagen.  Renoveringen kostade total 3 miljoner euro.

I samband med renoveringen installerades 20 st. nya Purmo Delta Laserline vattenburna radiatorer ton i ton med väggkulören. VVS-planeringen gjordes av Niemi Engineering. Delta radiatorer planerades bl.a. in som räcke på piphyllan där orgeln finns och flera av radiatorerna är upp till 5 meter långa.

Kyrkans färgsättning

Under renoveringens gång försökte man på bästa vis få fram den ursprungliga färgsättningen i kyrkan på bl.a. kyrkbänkar och väggar. På tal om färgsättningen, så hände ett litet missöde som fick internationell spridning efter invigningen 2011. Kyrkbänkarna fick över hundra rumpavtryck och en del besökare grön linoljefärg på sina kläder efter en konsert. 2013 stängdes Lovisa kyrka igen, denna gång för att måla över rumporna. Det roliga detaljen var att nästan 300 personer skrev på en protestlista för att bevara rumpavtrycken, och slutligen sparade man en ”rumpbänk” av 370 som ett litet i minne av händelsen.

Lovisa kyrka har ingen altartavla, utan i stället en gipskopia av den danske konstnären Bertel Thorvaldsens Kristus-staty från år 1839.
Lovisa kyrka har ingen altartavla, utan i stället en gipskopia av den danske konstnären Bertel Thorvaldsens Kristus-staty från år 1839.
Ljus sipprar igenom Delta Laserline radiatorerna framför de stora kyrkfönstren.
Ljus sipprar igenom Delta Laserline radiatorerna framför de stora kyrkfönstren.
Delta FK-golvkonsoler
Delta FK-golvkonsoler kan även fås i samma kulör som radiatorn. Vid beställning bör radiatorns färg- och ytbehandling uppges.
Flera av radiatorerna i Lovisa kyrka är upp till 5 meter långa.
Flera av radiatorerna i Lovisa kyrka är upp till 5 meter långa.
Även de synliga rören har målats i samma kulör som radiatorer och väggar. En del VVS döljs i boxar längs med väggarna.
Även de synliga rören har målats i samma kulör som radiatorer och väggar. En del VVS döljs i boxar längs med väggarna.
De D-formade profilerna som gett Delta Laserline dess namn är inte bara tilltalande, de förbättrar även prestandan med upp till 10 % jämfört med konventionell design.
De D-formade profilerna som gett Delta Laserline dess namn är inte bara tilltalande, de förbättrar även prestandan med upp till 10 % jämfört med konventionell design.