Perttu Louhiluoto ny verkställande direktör för Rettig ICC

Perttu Louhiluoto ny verkställande direktör för Rettig ICC

Perttu Louhiluoto (53) tillträdde som Rettig ICC:s nya vd den 1 november 2017. Tidigare arbetade han som direktör med ansvar för Metsos Service-affärsområde. Louhiluoto har arbetat för Metso sedan 2008 och sedan 2011 har han även varit ansvarig direktör för olika affärsområden inom Metso. Före Metso var han partner på konsultbolaget McKinsey & Company.

Berätta lite om dig själv Perttu.

Jag är en finländsk medelålders familjefar.

Jag är född och uppvuxen i Finland. Jag har även bott i Chicago och Shanghai och har rest ganska mycket. Jag har märkt att var jag än bor eller arbetar, är min identitet för alltid väldigt starkt finsk.

Med medelålders menar jag att jag sett mycket och gjort många olika saker. Jag är inte en nybörjare längre, men tänker inte heller på pensionen, säger Perttu och skrattar. Min karriär är i full gång.

Som familjefar har familjen en stor och mycket viktig betydelse i mitt liv. Just nu ägnar jag min tid både åt familjen och åt arbetet. Vänner och intressen är viktiga, men just nu koncentrerar jag mig främst på arbetet och familjens välmående.

Vad fick dig att ta emot erbjudandet att bli VD för Rettig ICC?

Tack vare min konsultbakgrund har jag lärt känna många olika branscher och företag. Jag värdesätter företag som har stor kompetens och en kärnverksamhet, men även öppna möjligheter att utvecklas, såsom Rettig ICC har.

Rettig ICC är en mycket stark aktör på den internationella marknaden inom sitt eget affärsområde. Jag tror att företaget kommer att vara i täten när det gäller lösningar för värmesystem och påverka utvecklingen av branschen. Förutom att vi har resurser och möjligheter, är det vår skyldighet som marknadsledare att aktivt främja utvecklingen av branschen. Det är många förändringar på gång inom energieffektivitet, miljöpåverkan, trivseln inomhus, byggandet och människors välbefinnande. Vi måste vara smidiga när det gäller förändringar inom dessa områden.

Det är ingen slump att Rettig ICC uppnått en ledande ställning. Det är resultatet av ledningens och de anställdas målmedvetna arbete. Det är min uppgift att se till att det väl utförda arbetet bevaras och att leda företaget framåt. Rettigs starka position inom sin kärnverksamhet gör det möjligt att även satsa på nya områden som ligger nära intill. I den här saken är vi ambitiösa, det är vår skyldighet.

Vilka tankar har dessa drygt två månader väckt i Rettig ICC:s tjänst?

Jag är imponerad av hur stolta alla anställda är över företaget, produkterna och våra varumärken. Det är en betydande fördel. De anställdas sunda självkänsla är en fantastisk resurs för företaget. Som motpol till detta tjänar även den sunda och stora respekten som kunderna och andra företag i den här branschen har för vårt företag. Det är lätt att säga att man jobbar på Rettig.

Imponerande är även de en miljon radiatorer som företaget levererar varje år. Dessutom är jag stolt över att Rettig ICC:s övriga produktgrupper inte bara är utfyllnadsprodukter, utan affärsområden som producerar genuint goda resultat. I det här företaget finns ingen extra börda.

Vilka utmaningar har du observerat under de här månaderna?

Tre viktiga områden som behöver utvecklas är arbetssäkerheten, arbetssätten och kommunikationen.

I ett företag av den här typen ska arbetssäkerheten ligga på högsta möjliga nivå. Under åren har man gjort mycket, speciellt när det gäller arbetssäkerhet som rör maskiner och verktyg. Utmaningen är att ändra på arbetskulturen på ett sätt som gör arbetet tryggare för alla anställda och även för de som använder våra lösningar.

Arbetssätten, dvs. planeringen och genomförandet av arbetet ska anpassas till de utmaningar som företaget har. Miljön och världen runtomkring utvecklas i snabb takt och Rettig ska vara med i den här trenden, bara den är i linje med vår vision och våra utmaningar. Vi ska inte göra ändringar för ändringarnas skull, utan en ändring ska innebära ett mervärde för oss och våra kunder. Vi ska utnyttja den goda ekonomiska marknadssituationen och förnya oss och branschen proaktivt.

Intern och extern kommunikation är oerhört viktig för företagets framgång. Det ska vi satsa på, och kärnbudskapet i vår kommunikation ska vara enhetlig. En stark identitet är viktig. Eftersom vi har flera produktgrupper och olika mål både internt och externt, ska vi anpassa innehållet till varje målgrupp och se till att vi befinner oss i de rätta kanalerna för att vår kommunikation ska nå lyssnarna.

Vilka av dina starka sidor ska du utnyttja i första hand?

Jag tror att jag är bra på att lyssna. Jag har lyssnat noga på direktörerna runt omkring mig för att jag ska kunna förstå var vi befinner oss just nu och vad som är möjligt att uppnå. Jag tror också att jag kan analysera idéer bra och utveckla dem till strategier. Jag är också bra på att förmedla mina idéer till andra.

Energin kommer från de anställda, det har jag sett. Det finns också en sund självkänsla i företaget. Utöver detta behöver vi välja rätt väg och riktning. Och sunt bondförnuft! – konstaterar Perttu leende.

 

Rettig ICC är Europas ledande tillverkare av värmeavgivare och lösningar för reglering av inomhustemperatur. Rettig ICC planerar, tillverkar och levererar radiatorer, golvvärmesystem, ventiler och styrsystem till över 50 länder. Bolaget har produktionsanläggningar och kontor på 23 orter i Europa. År 2017 uppgick omsättningen till ca 645 miljoner euro.

www.rettigicc.com

 

Mia Högkvist

Customer Experience Manager – PURMO

COMMUNICATIONS NORDIC REGION