Purmo becomes Purmo

Purmo har nu planerat en stark framtidsinriktning för att bättre tillgodose kundernas behov och den värld som står inför utmaningar från klimatförändringar, resursbrist och en växande befolkning. Strategin bygger på att leverera mer hållbara och integrerade värme- och kyllösningar. Purmo har också skapat en ny visuell miljö som kompletterar denna övergång som innefattar en slagkraftig varumärkessymbol, utformad för att avspegla deras expertis inom värme och kyla. 

Purmos löfte till marknaden är ”Comfort delivered” och att man uppnår detta genom en unik fullsystemsmetod som är utformad för att optimera prestanda för värme- och kylsystem. Företaget erbjuder ett oslagbart sortiment av produkter och lösningar med fyra fokusområden för att driva förändringen mot mer hållbara inomhusklimatlösningar.

Förbättra effektiviteten genom att optimera energieffektiviteten för lösningar genom systemprecision, utan att äventyra inomhusklimatets komfort.

Bättre integration genom att integrera lösningar i innovativa system för att öka prestandan. Genom att erbjuda kompletta lösningar i stället för bara komponenter kan man säkerställa en komfortnivå för inomhusklimatet som för med sig flera optimeringsfördelar.

Arbeta smartare genom att stödja planerare, grossister och installatörer med en mängd fördelar för att underlätta vardagen, öka arbetseffektiviteten och leverera bättre lösningar.

Minska klimatavtrycket genom att begränsa resursanvändningen av t.ex. energi och vatten, och att minska påverkan av planetens produktionsprocesser. Utöver detta är Purmo fast beslutna att kontinuerligt investera i hållbar kvalitet och innovation, samtidigt som hela livscykeln för våra produkter beaktas.

Mer hållbara värme- och kyllösningar kommer att spela en ledande roll när det gäller att möta några av de utmaningar världen står inför. Nuvarande prognoser visar till exempel att världens befolkning kommer att nå nästan 10 miljarder under de kommande 30 åren – och nära 70 % av dessa människor kommer att bo i städer. Detta visar precis hur viktiga hållbara lösningar kommer att vara för att ge optimal inomhusklimatkomfort. Purmo har den erfarenhet och kapacitet som krävs för att skapa hållbar inomhusklimatkomfort i nya kommersiella fastigheter, privatbostäder och renoveringsprojekt.

Sammantaget kommer strategin att bidra till att öka energieffektiviteten i små och stora byggnader och erbjuda kunderna trygghet när det gäller uppvärmning och kylning. De kan lita på Purmo som en pålitlig partner i integrerade, hållbara komfortlösningar för inomhusklimat.