Purmo radiatorer i Yrkesskola Optima

Optimas nybygge är inte bara nya utrymmen, utan en viktig del i en långsiktig och målmedveten satsning på att utveckla och förbättra utbildningen. Redan under 90-talet beslöt man inom Optimas ledningsgrupp att Optima skulle bli Finlands bästa utbildare. Det finns en kraft i att våga ta ett sådant beslut.

– Första gången vi fick utmärkelsen var 2009, berättar direktör Rabbe Ede. Efter det har Undervisnings- och kulturministeriet utnämnt oss till Finlands bästa utbildare ytterligare fyra gånger – år 2011, 2012, 2013 och 2014. Det här är utmärkelser som både värmer och inspirerar, men Rabbe Ede betonar att Optimas framgångar är beroende av många olika faktorer: lärare och övrig personal, studerande, föräldrar, regionens arbetsliv och det kringliggande samhället.

– Varje år möter vi nya utmaningar och söker ständigt efter nya lösningar och förbättringar. Vi vill leva upp till vårt namn, Optima, som ju betyder det bästa möjliga under rådande förhållanden.

Delta Laserline är vackra element framför de stora fönstren.
Delta Laserline är vackra element framför de stora fönstren.

Lära genom nyfikenhet

Optimas utrymmen på Paul Hallvarsgatan var slitna och i behov av en omfattande sanering. När möjlighet gavs sålde man byggnaden och gick i stället in för en ny helhet med ett nybygge på 3 100 m2 och förnyade ytor på 1 000 m2. Totalt har man nu på Trädgårdsgatan 23 000 m2 till sitt förfogande. Satsningen på nya utrymmen, eller lärmiljöer, som man hellre kallar det, ser man som ett viktigt led i arbetet för att skapa optimala förhållanden för de studerande.

– Vi vill komma bort från de traditionella skolmiljöerna, berättar rektor Max Gripenberg. I stället vill vi skapa utrymmen som väcker nyfikenhet för lärande, utrymmen som är öppna, flexibla och kreativa.

Delta Laserline
I de stora, öppna miljöerna finns små oaser och samlingspunkter där man kan dra sig undan för krävande uppgifter.

 

– Vi vill ge våra studerande bästa möjliga förutsättningar för att arbeta på en global arbetsmarknad i en ständigt föränderlig värld, säger Max Gripenberg.

Budgeten för nybygget och renoveringen ligger på 7,5 miljoner euro. Det är i första hand merkonomerna, artesan-interiörsassistenterna, kosmetologerna, klädsömmarna och administrationen som kommer att verka i de nya utrymmena, men de kommer också att kunna användas av andra utbildningar.

 

Purmo Compact panelradiatorer i kosmetologernas utrymmen.
Purmo Compact panelradiatorer i kosmetologernas utrymmen.

 

Låga trösklar

Informations- och kommunikationsteknologi, IKT, spelar idag en nyckelroll inom de flesta branscher. Också här vill Optima bryta ny mark. Till sin hjälp har man haft projektledaren Elin Näse, som har verkat inom ramen för INNI, ett ESF-projekt för innovativa lärmiljöer.

De nya utrymmena i nybygget utnyttjar alla den senaste tekniken, men Elin Näse vill speciellt lyfta fram det så kallade infoteket, ett specialutrustat rum för ny teknik.

– Infoteket är en multifunktionell miljö, berättar hon. Det fungerar som en samlingspunkt, ett rum för IKT-pedagogik, för föreläsningar, fortbildning, och inte minst för inlärning av ny teknik för både lärare och studerande.

– I infoteket kommer vi att ha en stödperson som informerar och lär ut det senaste inom IKT. På så vis hoppas vi kunna sänka tröskeln till det nya.

 

släta panelradiatorer
Släta radiatorer i en vacker kulör smälter in i omgivningen.

 

Om Optima

Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet.

Optima har 1200 studerande inom ungdomsutbildningen och inom vuxenutbildningen på årsbasis cirka 350 läroavtalsstuderande, 70 studerandeårsverken inom tilläggsutbildningen, 140 personer i arbetskraftspolitisk utbildning samt 2700 personer i kursverksamheten. Optima har idag cirka 280 anställda.

Arkitekt: Arkitektbyrå R. Wingren Ab
Konsult: Avecon
Huvudentreprenör: Mäenpää Byggnads Ab
El, ventilation, VVS, installation: Asentaja Group, Alf Slussnäs Ab
Planering, projektledning: Aaro Kohonen, Sweco

 

Optima
Optimas nytillbyggda del

 

*Text från optimaedu.fi