Rätt värme på rätt plats

Konceptet ”Rätt värme på rätt plats” bygger på samma resultat som till exempel belysningsarktitekturen uppnått. Våra sinnen behöver stimulans för att öka vårt välbefinnande, och precis som belysningsbranschen förstått sig på att stimulera vårt synsinne med olika färger och skiftningar, klart ljus och dämpat, så ger sig nu värmebranschen med Purmo Thermopanel i spetsen in i samma era för att påverka upplevelsen av värme. Med konceptet ”Rätt värme på rätt plats” vill Purmo Thermopanel få VVS-konsulter och installatörer att se till helheten inom olika värmelösningar – inte välja antingen eller.

Utgå från slutanvändarens behov

Purmo Thermopanel tillverkar, marknadsför och säljer hela paletten av värmeavgivare: vattenburna radiatorer, golvvärme, dekorativa radiatorer, handdukstorkar och praktiska tillbehör. Det handlar alltså inte om att välja det ena värmesättet framför det andra. ”Vi på Purmo Thermopanel vill utgå från slutanvändarens behov”, säger Purmo Thermopanels försäljningsdirektör Max Råvik. Oberoende av om det är en 3-personers familj eller ett kontor med tjugo anställda, så är det användaren som skall känna sig välmående i byggnaden. Därför går det inte att inleda värmevalet med att välja det ena systemet framför det andra. Särskilt vid nybyggnation bör man gå igenom antalet slutanvändare i byggnaden, tider som dessa vistas i byggnaden, hobbyn eller andra aktiviteter som kan påverka värmevinster och -förluster. Även tilläggsutrustning som alstrar värme är att beakta.

Dekorativa värmelösningar

Rätt värme på rätt plats handlar om att skapa en känsla av välbehag i hemmet eller byggnaden du vistas i – både visuellt och termiskt. Rent visuellt finns det en mängd dekorativa lösningar som inte nyttjats fullt ut än. Form, färg och storlek kan varieras i det oändliga. Vidare handlar det inte heller om att göra innetemperaturen så jämn som möjligt, utan så dynamisk som möjligt. Människan strävar naturligt efter variation. Det gäller alla sinnen. Genom att välja rätt värmelösning i sjukhus, hotell, bostadshus, offentliga byggnader och skolor kan du höja trivselfaktorn hos de boende. Vi påverkas mer än vi tror av inomhusklimatet, där värme är av stor betydelse. Det finns också rent tekniska aspekter att beakta – till exempel genom att välja hygienanpassade radiatorer i sjukhus. ”Vår klart bästa referens på detta är Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm”, säger Max Råvik. ”Vi kommer att ha levererat tusentals Purmo Hygien radiatorer till det projektet innan det står klart”, tillägger han.

>> Inspireras i Purmo Thermopanels digitala showroom