Thermopanel reglerdon och termostater

Reglerdon och termostater till Thermopanel radiatorer

Reglerdon

Thermopanel reglerdon

Mått för reglerdon

reglerdon

Typ Artikelnamn L H
Handratt ENH 44 38
Termostat EVOSENSE 93 41
Danfoss RA2760M 96 57
TA TRV Nordic 6–28°C, 80 48
Design-
termostat
M30 89 43

 

Termostater

Termostat Evosence
Evosence är försedd med temperaturskala där inställt värde är tydligt markerat i ett avläsningsfönster. Evosence är mekaniskt avstängd vid läge 0 och är försedd med markering för frostskydd. Termostaten kan begränsas till valfri max. eller min. temperatur.

RSK 6712076

Termostat Evosence REMOTE
Levereras med 2, 5 eller 8 m kapillärrör. Andra längder (max. 10 m) på begäran. Ratten för inställning monteras på ventilen.

Evosence Remote
Evosence Remote

Designtermostat M30
Designtermostat M30, temperaturområde 6–26°C. Monteras med termostatdapter.

RSK 6606137

Kalibrering
Termostaten är kalibrerad på fabrik och skall ej ändras. Evosence kan levereras maxbegränsad från fabrik.

Termostat och tilluftsdon
Om tilluftsdon skall användas tillsammans med radiatorn rekommenderas att termostaten min begränsas.

Maxbegränsning

  • Vrid ratten mot maxläge tills en röd indikering syns i ett av de båda fönstren.
  • Tryck in indikeringen och vrid till önskad temperatur, se temperaturskala nedan.
  • Släpp indikeringen, termostaten är nu maxbegränsad.

Minbegränsning

  • Vrid ratten mot minläge tills en blå indikering syns i ett av de båda fönstren.
  • Tryck in indikeringen och vrid till önskad temperatur, se temperaturskala nedan.
  • Släpp indikeringen, termostaten är nu minbegränsad.

Temperaturskalor

Skala 0 * 1 3 5 6 7 8 9
EVOSENSE Stängd Frostskydd 12 16 20 22 24 26 28
EVOSENSE REMOTE Frostskydd 12 16 20 22 24 26 28

 

Skala 0 * 1 2 3 4 5 6
M30 Frostskydd 11 14 17 20 23 26

Termostater – allmänt

Samtliga temperaturer som anges avser ungefärliga stängningstemperaturer. Toleransen kan anges till ca ± 1°C från inställt värde. Max-begränsade termostater stämplas med gradantalet för stängningstemperatur.

Beroende på termostatens omgivning kan rumstemperaturen bli 1–2°C lägre än stängningstemperaturen.