Rinki

Rettig uppfyller producentansvar för sina förpackningar enligt RINKI

Det finländska Rinki-märket signalerar att företaget bär sitt producentansvar för sina förpackningar. Rätt att använda märket har företag som ingått ett avtal, som administreras av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab, med producentorganisationer om skötseln av producentansvaret för förpackningar.

Då du ser märket exempelvis på webbplatser eller annonser, vet du att företaget bär sitt producentansvar för sina förpackningar. Användningen av märket är frivilligt för företag.

Skötseln av producentansvaret för förpackningar utgör en viktig del av ett företags miljöansvar. De företag, som tillför produkter och samtidigt förpackningar till den finska marknaden och har en omsättning på minst 1 miljon euro, har ett så kallat producentansvar för sina förpackningar. Företag med producentansvar ska enligt kraven i lagen ta emot, återvinna och informera om förpackningsavfall samt betala de kostnader som förorsakas av det.

Tack vare det kostnadseffektiva företagsfinansierade producentansvarssystemet är det en väldigt liten andel av alla förpackningar i Finland som inte återvinns.

Rettig har ingått ett avtal med RINKI Ab och uppfyller kraven för producentansvar på alla Purmo Thermopanel förpackningar.

Rinki

SparaSpara