2-rörsfördelare TP Quattro

TP Big Five – Quattro 2-rörsfördelare

tp-big-five-logoAnvänd Quattro 2-rörsfördelare för att kombinera 1-rörssystemets enkla installation med 2-rörssystemets enkla dimensionering. En 2-rörsanläggning av denna typ kan utföras utan T-rör och dolda rörskarvar. Rördragningen blir logisk och utan korsningar.

Dimensionering och installation

Värmeavgivning enligt Thermopanel standard. Normal hänsyn skall tas till värmeexpansion hos rörsystem.

Anslutningar

Thermopanels sortiment av  standardkopplingar kan användas.

Fördelar med Quattro

  • När man vill undvika dolda rörskarvar
  • För att undvika1-rörssystemets nackdelar
  • Ingjutet i golv
  • I träbjälklag
  • Sparar material
  • Rördragning som i 1-rör fast med 2-rörssystemets fördelar
  • Säker installation utan dolda skarvar
  • Svensk standard M22 och c/c 40mm

Quattro 2-rörsfördelare, RSK 6606039

 

Läs mer om dimensionering av radiatorer och olika systemuppbyggnader.