TP Big Five – Snabb och smart installation av radiatorer

TP Big Five är fem unika lösningar för snabbare och smartare installation av radiatorer. De fem unika tillbehören passar Thermopanel V4, Plan och Ramo.

Thermopanel radiator-konceptet har utvecklats för att möta höga krav på effektiv logistik och modern design. Det patenterade V4-kopplet svetsas in dolt bakom radiatorkroppen. Inga synliga rör och full frihet att installera radiatorn för endera botten- eller sidoanslutning enligt svensk standard.

 

1-RÖRSFÖRDELARE
FLEX FÖRDELARE
QUATTRO 2-RÖRSFÖRDELARE
RAK4 FÖRDELARE
TX SERVICEKIT