TP Rak 4 fördelare i ÅF Huset Mölndal

TP Rak 4 fördelare i ÅF Huset i Mölndal

Längs med E6:an mellan Göteborg och Mölndal ligger ÅF-huset, som är den första byggnaden i kvarteret Tändstickan. Läget är fantastiskt med närhet till city och kommunikationer. Och nästa kontorsprojekt för nya moderna arbetsplatser i samma kvarter är redan på slutrakan. De moderna och anpassningsbara kontorsutrymmena lämpar sig för både större och mindre kontorsbehov.

TP Rak 4 fördelare

Skanska har som ambition att vara ledande inom grönt byggande och jobbar systematiskt med att minimera energiförbrukningen och göra hållbara materialval. Som värmeavgivare har Thermopanel V4 radiatorer valts. Till stor del är dessa installerade med det praktiska tillbehöret TP RAK 4.  TP RAK 4 fördelare möjliggör rördragning bakom radiatorn. Därmed kan man komma närmare golvytan med sin installation. Detta är speciellt praktiskt om man har en lägre bröstningshöjd under fönstren. Lösningen innebär även att du kan planera med mindre effektgrupper, eftersom ytan på radiatorn kan ökas vid behov. TP Rak 4 fördelare möjliggör också en snabbare och enklare installation för installatören.

Och lika viktigt som att satsa på hållbart material är att satsa på social hållbarhet. Kvarteret Tändstickan är en inspirerande miljö både där man både jobbar och bor. En arbetsplats blir öde efter kontorstid, liksom ett bostadsområde blir det dagtid. Detta vill man undvika här genom att erbjuda både boende och arbetsplatser i samma kvarter.

Storlek: 400-5500 kvm
Typ: Kontor
Klart för inflytt: våren 2016
Våningar: 7
Service i kvarteret: Restaurang och café i ÅF-huset, cykelparkering, parkeringshus
Certifieringar: Leed och Green Building

TP Rak 4 för snabb rördragning bakom radiatorer i serie.
TP Rak 4 för snabb rördragning bakom radiatorer i serie.