Vårdcenter som har fjordutsikt

Vårdcenter med fjordutsikt

Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter är ett nytt vårdcenter, attraktivt beläget i Holbæk Havn omedelbart ovanför Holbæk Fjord i Danmark. Centret rymmer 84 bostäder för äldre med vårdbehov och för yngre handikappade med varierande grad av funktionsnedsättning.

Fjordstjernen arbetar utifrån en neuropedagogisk bas med fokus på rehabilitering. Det är avgörande att man vill leva ett aktivt och självständigt liv i gemenskap med andra. Fritidsliv vid fjorden, motion och sund kost är en fast del av vardagen.

Vårdcenter på vintern

Fjordstjernen är en fastighet på totalt 8 300 m2. Detta innebär 7 050 m2 bostadsyta, vilket är i genomsnitt 84 m2 till var och en av de 84 bostäderna. Utöver detta rymmer huset 1 250 m2 servicområden med torg, café, produktionskök och gym. Vårdcentret är uppfört på totalentreprenad av JFP för Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter med P+P arkitekter och EKJ konsulterande ingenjörer.

Vårdcentret har stans bästa läge i Holbæk Havn och är placerat som två stockar i vinkel vid hamnen. Stockarna har delats upp i ett yttre med ljusa betongsandwichelement och ett inre som är klätt i perforerad kopparanodiserad aluminiumplåt.

Stockarna har byggts ovanpå ett delvis underjordiskt parkeringshus, och ovanpå källaren finns en hamnanläggning med en sensorisk trädgård för de boende. Många vårdtagare har ett eller flera nedsatta sinnen, därför har det stort rekreativt värde att uppehålla sig i en trädgård där alla sinnen påverkas.

Vårdcentrets bostadsenheter

Centret rymmer sju bostadsenheter – var och en med 12 lägenheter. Varje bostadsenhet har gemensamt kök som placerats i anslutning till ett stort ljust dagrum med panoramautsikt över fjorden. Det är i dagrummen man samlas för att äta och umgås med de övriga boende. Där finns en altan i anslutning till dagrummet mot norr, varifrån man har utsikt till Holbæk stad. För att kunna variera placeringen av de enskilda lägenheterna i blocken har man etablerat en centralt belägen teknikaxel. Denna möjliggör en spegelvändning av de enskilda lägenheterna och ger därmed möjlighet till variation i fastighetens kulvertar samt i fasadens utformning.

Purmo Compact i vårdcentret

Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter har man använt Purmo Compact radiatorer framför de stora fönstrena i dagrummet med panoramautsikt över fjorden. Purmo Compact är en klassisk panelradiator som har tagits fram för att klara de högsta kraven, vad beträffar kvalitet och effektivitet, och de snygga ovan- och sidopanelerna som ger den ett diskret utseende. Modellsortimentet är stort och radiatorn levereras med sidopaneler och galler.

Purmo Compact i Fjordstjernen Boliger och Sundhedscenter
Purmo Compact i Fjordstjernen Boliger och Sundhedscenter

 

Ursprunglig artikel utgiven i Byggeri nr. 9/2015.
Text: Arkitekt Terkel Grum-Schwensen
Visualisering: P+P arkitekter
Foto: Fjordstjernen