Aquilo

Luftlommer, frem/retur i samme side og Aquilo i væggen?

Vores varmerådgivere svarer dagligt på spørgsmål, der indsendes af installatører og VVS-konsulenter. Også slutkunders spørgsmål tages der hånd om via Varmeexperten på bloggen cleverheating.dk. Her er tre spørgsmål fra de professionelle, som Mikko Iivonen har besvaret.

Luftlommer ved montering

1) Bør man montere en radiator lidt på skrå, således at luftskruen kommer lidt højere op sammenlignet med f.eks. termostatventilen? Hvis ja, hvor meget kræves der så, for at det fungerer i praksis?

Man behøver på ingen måde at montere radiatoren på skrå. De luftlommer, der (altid) dannes, forsvinder efter en stund. Luft-/vandgennemstrømningen leder disse luftlommer med sig i retning mod luftskruen. Hvis man af nogen anden årsag har monteret radiatoren på skrå, giver dette ikke nogen særlige fordele. Det vigtigste er, at alle lodrette kanaler får vand og dækkets med vandniveauet, da radiatoren ellers vil være kold på disse steder.

Frem/retur i samme side

2) I hvilke sammenhænge/situationer bør man overveje krydskobling af en radiator i stedet for frem/retur i samme side? Er der allerede taget højde for evt. effekttab ved tilkobling i samme side via effekttabellerne på Purmos websted?

Ved lave effekter/beskedne gennemstrømninger har dette ingen praktisk betydning. Eftersom gennemstrømningen bliver høj, har det vist sig, at vandet forsøger at skyde genvej med frem/retur i samme side. Dette kan føre til, at radiatoren er kold(ere) i den modsatte ende. Der er allerede taget højde for frem/retur i den samme side på testinstituttet og således også i effekttabellerne.

Aquilo i væggen

3) Flere entreprenører har spurgt om, hvorvidt man kan montere en Aquilo i væggen (altså roteret 90 grader) i en hall/vestibule. Opfølgningsspørgsmålet har så selvsagt været, hvor meget effekt man taber. Holdes gitteret på plads med Aquilo vægmonteret?

Dette er ikke blevet testet og kan ikke anbefales. Forudsætningen ville naturligvis være, at det er en model med ventilator. I forbindelse med monteringen skal ventilatoren befinde sig på undersiden (mod gulvet), mens konvektoren skal befinde sig oven på (mod loftet). Vi har heller ikke nogen løsninger på, hvordan man skal få gitteret til at blive på plads med Aquilo i væggen og kan med disse forklaringer ikke anbefale denne løsning.

Aquilo i væggen?