eco design Ecodesign ja sähkölämmitys

EcoDesign -lämmittimet Purmolta 1.1.2018 alkaen


EcoDesign -lämmittimet saadaan Purmolta. Purmon sähkölämmittimet täyttävät EcoDesign direktiivin uudet vaatimukset 1.1.2018 alkaen.

Mikä on ”EcoDesign -lämmittimet”?

Euroopan Unioni pitää tärkeänä vähentää energiankulutusta Euroopassa. Tämän vuoksi komissio on käynnistänyt projektin tämän direktiivin luomiseksi, mikä tarkoittaa että kaikki jäsenvaltiot tulevat noudattamaan sitä omassa lainsäädännössään. Direktiiviä kutsutaan EcoDesign-direktiiviksi. Nyt se on päivitetty 1.1.2018 alkaen koskemaan myös sähkölämmittimiä jotka kuuluvat huonelämmittimien ryhmään.

eco design

Miten tämä direktiivi on toteutettu Purmo sähkölämmittimien kohdalla?

Direktiivi vaatii, että kaikissa lämmittimissä pitää olla timer-ajastin, joko päivä- tai viikkoajastin. Myös muita toimintoja voi/pitää olla lämmittimessä, kuten avoimen ikkunan tunnistin , mukautuva käynnistyksen ohjaus ja mahdollisuus lämmityksen etäohjaukselle esimerkiksi mobiililaitteella. Direktiivi määrittää standby toiminnon enimmäistehonkulutuksen lämmittimelle. Kaikki Purmon sähkölämmittimet on nyt päivitetty uuden direktiivin vaatimuksia vastaaviksi.

Mitä etuja tästä on kuluttajille?

Kokonaisuudessa kuluttaja ei välttämättä tule huomaamaan suurta eroa. Sen sijaan kuluttajalla on nyt EcoDesignin myötä mahdollisuus merkittäviin säästöihin. Direktiivin vaatimuksesta jokaisessa lämmittimessä pitää olla ajastin mikä on Purmo lämmittimissä ollut jo useita vuosia. Vaatimus enimmäistehonkulutukselle standby tilassa ei lämmityskauden aikana lisää eikä vähennä energiankulutusta. Lämmityskauden ulkopuolella se vähentää energiankulutusta. Kuluttaja voi niin halutessaan vähentää merkittävästi omaa lämmityssähkönkulutustaan, Motivan Elvari-projektin tutkimusten mukaan jopa 20-30%. Tämä edellyttää lämmityslaitteiden oikeaa käyttöä ja niiden EcoDesign ominaisuuksien hyödyntämistä. Purmo tarjoaa tähän kustannustehokkaan mahdollisuuden uusilla asetuksen vaatimilla sähkölämpötuotteilla.