ohjata sähkölämmittimiä

Purmon sähkölämmittimet kuluttavat jopa 20 prosenttia vähemmän energiaa

Purmon öljytäytteiset sähkölämmittimet, joissa on elektroninen termostaatti, kuluttavat jopa 20 prosenttia vähemmän energiaa kuin vastaavat lämmittimet, joissa on bi-metallitermostaatti.

Asunnon sisälämpötila tulee olla sopiva ja tasainen, koska liian alhainen lämpötila koetaan epämiellyttäväksi kun taas liian korkea lämpötila kuluttaa energiaa ja maksaa.

Purmon sähkölämmittimet Yali, Epok ja Tamari täyttävät ranskalaiset sähkölämmittimien NF Performance – vaatimukset, mikä tarkoittaa, että lämmittimen saavutettua tasaisen huonelämpötilan, elektroninen termostaatti pitää lämpötilan puolen asteen sisällä. Lämmittimissä, joissa on mekaaninen bi-metallitermostaatti, voi olla jopa kuuden asteen hystereesi eli lämpötilaero. Huomioi seuraava teoreettinen tilanne.

800 watin tehoinen lämmitin, jossa on bi-metallitermostaatti, saattaa tarvita noin 40 minuutin käyntiajan huoneessa (huoneen koon, eristyksen ja ulkolämpötilan mukaan), jotta lämpötila nousee asetettuun arvoon. Tämän jälkeen termostaatti on pois päältä ja lämpötila laskee takaisin mahdollisesti noin 20 minuutin ajan. Tällöin huoneen lämpimänä pitäminen tunnin ajan kuluttaa energiaa 40/60 * 0,8 = 0,53 kWh. Huoneen lämmittämiseen kuluu enemmän aikaa, koska lämpöä vuotaa ulos seinien ja ikkunoiden kautta myös lämmityksen aikana.

Vastaava Purmo sähkölämmitin vaatii samassa lämmitystapauksessa noin 50 prosentin käyttösuhteen, jolloin kulutus on 0,4 kWh.

0,4/0,53 = 0,75 eli noin 25 prosentin säästö energiankulutuksessa.

Toinen merkittävä etu on tasaisempi sisäilma, jonka asukkaat kokevat miellyttäväksi.